Inšpirácie
na každom kroku

Kolíska umenia od veľmajstrov

Galéria Lomnica predstavuje priestor, v ktorom budete mať vždy príležitosť nasať kus histórie, umenia a nielen tatranskej tradície. Nájdete v nej pravidelné výstavy súkromných zbierok zberateľov slovenského umenia a uvidíte diela majstrov ako Martin Benka alebo Jan Hála. Chcete vedieť viac o aktuálnych výstavách? 

MILAN LALUHA

Ľudia z Mičnej

MARIÁN ČUNDERLÍK

SLOVENSKÁ NEVESTA

JAN HÁLA

Pastier s ovcami

JOZEF TEODOR MOUSSON

Hody v Michalovciach

MILAN LALUHA

Dedina Mičiná so stromom, polovica 60-tych rokov

Staré Slovensko v novom svete

Slovenský príbeh v maľbe

Výstava Slovenský príbeh v maľbe, je zameraná na figurálnu aj etnografickú podobu toho, čo považujeme za archaické znaky slovenskosti. Ľudovosť, folklór, archaické Slovensko, odchádzajúci svet našich predkov, patriarchálne hodnoty tradície, význam rodiny, ľudu, práce aj materiálnej kultúry vidieka.

Viac o výstave
Staré Slovensko v novom svete

Príbeh slovenskej krajinomaľby

Žánrové a tvarové modifikácie nášho krajinárstva od konca 19. storočia po ostatné desaťročia 20. storočia. Spoločným znakom tohto krajinárskeho vývinu v maľbe je obdiv k bohatej morfológii rodnej krajiny v rôznych ročných obdobiach, atmosférických charakteristikách či v symbolickej citovosti zeme, jej hôr a vegetácií, ktoré zrkadlia osud človeka spätého s týmto krásnym kútom sveta.

Viac o výstave

Lektorované prehliadky

Štvrtok ~ Nedeľa

10:00 ~ 20:00

Rezervácia

Kontakt

Rezervácie sú odporúčané a nevyhnutné len v Pondelok - Stredu

Bezplatný

Vstup

* V prípade záujmu o prehliadku galérie v týchto dňoch alebo v prípade záujmu o skupinové prehliadky nad 10 osôb je potrebné kontaktovať recepciu vopred.

Galerijné publikácie

Kurátor Galérie Lomnica

„Ako mladý kunsthistorik som mal česť podieľať sa na otvorení Bazovského galérie v Trenčíne. Potom ako správca zbierok a vedúci odborného oddelenia som sa venoval rozsiahlej výstavnej, publikačnej, kurátorskej, pedagogickej a súdno-znaleckej činnosti doma i v zahraničí. Som rád, že tieto skúsenosti môžem po rokoch opäť zhodnotiť v unikátnom projekte Galérie Lomnica."  

Marián Kvasnička

* Galerijné publikácie, od autorov Mariána Kvasničku, Jozefa Vydrnáka, Petera Bližnáka a Pavola Moška, si môžete kúpiť na recepcii hotela, v hotelovom obchodíku alebo objednať telefonicky či e-mailom.

Získajte prístup do jedinečnej
súkromnej zbierky