Inšpirácie
na každom kroku

Kolíska umenia od veľmajstrov


Galéria Lomnica predstavuje priestor, v ktorom budete mať vždy príležitosť nasať kus histórie, umenia či tatranskej tradície. Nájdete v nej pravidelné výstavy od niekoľkých zberateľov slovenského umenia a uvidíte diela od mnohých velikánov. Keďže je hotel považovaný za kultúrne a prírodné miesto mimoriadneho významu, spoločne s verejnou galériou bolo zapísané v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom. Chcete vedieť viac o aktuálnych výstavách?

MILAN LALUHA

Ľudia z Mičnej

MARIÁN ČUNDERLÍK

SLOVENSKÁ NEVESTA

JAN HÁLA

Pastier s ovcami

JOZEF TEODOR MOUSSON

Hody v Michalovciach

MILAN LALUHA

Dedina Mičiná so stromom, polovica 60-tych rokov

Staré Slovensko v novom svete

Slovenský príbeh v maľbe

Výstava Slovenský príbeh v maľbe je zameraná na figurálnu aj etnografickú podobu toho, čo považujeme za archaické znaky slovenskosti. Ľudovosť, folklór, archaické Slovensko, odchádzajúci svet našich predkov, patriarchálne hodnoty tradície, význam rodiny, ľudu, práce aj materiálnej kultúry vidieka.

Viac o výstave
Staré Slovensko v novom svete

Príbeh slovenskej krajinomaľby

Žánrové a tvarové modifikácie nášho krajinárstva od konca 19. storočia po ostatné desaťročia 20. storočia. Spoločným znakom tohto krajinárskeho vývinu v maľbe je obdiv k bohatej morfológii rodnej krajiny v rôznych ročných obdobiach, atmosférických charakteristikách či v symbolickej citovosti zeme, jej hôr a vegetácií, ktoré zrkadlia osud človeka spätého s týmto krásnym kútom sveta.

Viac o výstave
Predajná výstava

Duša Tatier

Impozantná výstava renomovaného českého sochára, maliara, medailéra a monumentalistu Zdeňka Hošeka je výnimočná v tom, že naskrze predstavuje veľkoformátové akvarely tvorené technikou á la prima do mokrého podkladu, s vynikajúcou atmosférou a naozajstným výhľadom do duše našich veľhôr. Ak ste podľahli hĺbke týchto obrazov, môžete si ich zakúpiť. Všetky diela z tejto výstavy sú predajné. 

Viac o výstave
Vystavené diela

Galéria, v ktorej sa dá bývať


Prvá dáma Tatier disponuje bezmála 500 akvizíciami, ktoré zachytávajú úžasný umelecko-historický oblúk od prelomu 19. a 20. storočia s plenérovými, luministickými a Impresívnymi tendenciami cez klasickú slovenskú medzivojnovú modernu až po revitalizáciu odkazu v generácii skupiny galandovcov. Nechýbajú ani silné mimo skupinové a nadgeneračné medzivojnové a povojnové tendencie. Diela sa nachádzajú nielen po chodbách či v dvoch galériách, no taktiež sú rozmiestnené priamo po jednotlivých izbách, a tak Hotel Lomnica právom nesie originálne označenie –
Galéria, v ktorej sa dá bývať.

Viac o dielach

Lektorované prehliadky

Štvrtok ~ Nedeľa

10.00 ~ 20.00

Kontakt

+421 52 285 3500

Bezplatný

Vstup

* V prípade záujmu o prehliadku galérie v týchto dňoch alebo v prípade záujmu o skupinové prehliadky nad 10 osôb je potrebné kontaktovať recepciu vopred. * Rezervácie sú odporúčané a nevyhnutné len v Pondelok – Stredu

Galerijné publikácie

Kurátor galérie

„Ako mladý kunsthistorik som mal česť podieľať sa na otvorení Bazovského galérie v Trenčíne. Potom ako správca zbierok a vedúci odborného oddelenia som sa venoval rozsiahlej výstavnej, publikačnej, kurátorskej, pedagogickej a súdno-znaleckej činnosti doma i v zahraničí. Som rád, že tieto skúsenosti môžem po rokoch opäť zhodnotiť v unikátnom projekte Galérie Lomnica."  

Marián Kvasnička

* Galerijné publikácie od autorov Mariána Kvasničku, Jozefa Vydrnáka, Petera Bližnáka a Pavla Moška si môžete kúpiť na recepcii hotela, v hotelovom obchodíku alebo objednať telefonicky či e-mailom.

Chcete mať celú galériu v telefóne?


Pre všetkých návštevníkov je k dispozícii mobilná aplikácia Galéria Lomnica, ktorá je multimediálnym osobným sprievodcom galériou. Pomocou nej sa môžu hostia dozvedieť viac o každom obraze a jeho autorovi, ktorý sa tu nachádza. Pri danom obraze si stačí do vášho telefónu naskenovať príslušný QR kód a následne sa vám k vybranému dielu zobrazia všetky zaujímavosti. V prípade potreby je možné si zapožičať tablet s aplikáciou na recepcii hotela a užiť si tak prehliadku galérie naplno.